Kompetensprofil

Gilbert Svensson

Civilingenjör Väg och Vatten och Docent i VA-teknik, Chalmers

Arbetar brett inom VA-området. Specialområde är dagvatten och föroreningar i dagvatten, dimensionering av avloppssystem, långsiktigt uthålliga VA-system, kostnadsberäkningar, benchmarking inom VA, utbildning inom VA-området.

 Tidigare verksamhet

2015-2017 Timanställd som senior forskare hos SP, numera RISE (Research Institutes of Sweden)

2009-2015 CIT Urban Water management AB, Göteborg. Adjungerad professor vid avd. för arkitektur och infrastruktur, Luleå tekniska universitet.

2005 Seniorkonsult, DHI Water & Environment. Adjungerad professor vid avd. för arkitektur och infrastruktur, Luleå tekniska universitet.

2002 Bitr. professor i vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Chalmers tekniska högskola.

1992 Universitetslektor i vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Chalmers tekniska högskola.

1991-1999  Projektledare vid Chalmers Industriteknik. Forskning och utveckling inom        vattenförsörjnings- och avloppsteknik.

1987-1991 Avd. för va-teknik, konsultfirman VBB VIAK , Göteborg. Konsulttjänster för kunder i Sverige och utomlands såsom undersökningar, planering,                 kostnadsberäkningar, hydrauliska analyser, rådgivning och projektledning för större kommunala projekt.

1987-1991 Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Chalmers tekniska högskola, (deltid) som forskare och handledare.

1981-1987 Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Chalmers tekniska högskola. Forskningsledare med ansvar för området vattenförsörjnings- och           avloppssystem.

1972-1981 Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Chalmers tekniska högskola. Forskningsassistent, doktorand.

Publicerade forskningsrapporter                                                                                              

https://scholar.google.se/scholar?q=%22Gilbert+Svensson%22+-examensarbete+-danyluk+-Lundmark+-Skottan+-Chester+-arkeologi+-s%C3%B6rlin+-ryden+-mansuri&btnG=&hl=sv&as_sdt=1%2C5&as_ylo=1987&as_yhi=2017&as_vis=1