Nyheter

Inspirationsföreläsningar och seminarier på plats i din organisation.

Lämpligt antal deltagare 10 – 30.

  • Boka en inspirationsföreläsning om uthållig dagvattenhantering.
  • Boka en halvdag med introduktion till P110 – dimensionering av avloppssystem.
  • Boka en heldag med genomgång av det viktigaste i P110 –dimensionering av avloppssystem samt med räkneexempel.
  • Boka en halvdag om föroreningsbelastning från dagvatten.
  • Boka en halvdag om reningsmetoder för dagvatten.

Kontakt: gilbert.svensson@vattenforum.se